Thứ Sáu, ngày 09 tháng 8 năm 2013

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHĂN NUÔI GIA SÚC 8/2013

CÂU HỎI THI
MÔN CHĂN NUÔI GIA SÚC
Lớp ĐHSP Tại chức K21  tại Bình Định 5-9/8/2013

          1/ Những thuận lợi và khó khăn đối với ngành chăn nuôi hiện nay. Liên hệ với địa phương anh chị đang sinh sống.  
2/ Phân tích cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn con bú sữa.   
          3/ Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố dinh dưỡng, chăm sóc và sử dụng trong chăn nuôi lợn đực giống
4/ Vai trò của hệ vi sinh vật trong tiêu hóa của động vật nhai lai. Tại sao có thể sử dụng ure làm thức ăn cho gia súc nhai lại ? 
          5/ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sản lượng sữa của bò sữa.
          6/ Trình bày sơ lược kỹ thuật chăn nuôi heo rừng?
          7/ Sơ lược về phương pháp cấy truyền phôi  và ý nghĩa trong chăn nuôi
          8/ Trình bày ‎ý nghĩa của việc chuyển gen và nhân bản ở động vật?

Mỗi đề thi có 2 câu . Không được sử dụng tài liệu khi  làm bài

                                 Thời gian làm bài   90 phút 

ĐIỂM ĐIỀM KIỆN LỚP SINH-KTNN K21 TẠI CĐSP BÌNH ĐỊNH

DANH SÁCH CHUYÊN CẦN
LỚP SINH-KTNN K21 CĐSP BÌNH ĐỊNH
THỜI GIAN HỌC 6-9/8/2013


TT
Họ và tên
Sáng 6.8
Chiều
6.8
Sáng
7.8
Chiều
7.8
Sáng
8.8
Chiều
8.8

Sáng
9.8

Điểm
01
Nguyễn Văn
Cảnh
M
M
M
M
M
M
M
M
02
Nguyễn Văn
Chương
V
V
V
V
V
V
V
0
03
Đồng Thị Thu
Cúc
X
X
X
X
X
X
X
10
04
Phan Thị Xuân
Dàn
X
X
X
X
X
X
X
10
05
Võ Thị
Dung
X
X
X
X
X
X
V
8.5
06
Đặng Thị
X
X
X
X
X
X
X
10
07
Võ Thị
Hằng
X
X
X
X
X
X
X
10
08
Trần Thị Ngọc
Hiền
X
X
X
X
X
X
X
10
09
Trần Thị Thu
Hiền
X
X
X
X
Vp
X
X
9
10
Phan Thị
Hiếu
V
X
X
X
X
X
X
8.5
11
Đào Thị
Hiếu
X
X
X
X
X
X
X
10
12
Thái Thị
Hoa
X
X
X
X
X
X
X
10
13
Nguyễn Thị
Lan
V
V
X
X
X
X
X
7.0
14
Lê Thị Tuyết
Liệu
X
X
X
X
X
X
X
10
15
Nguyễn Văn
Lợi
X
X
X
X
X
X
X
10
16
Trần Thị Bích
Lũy
X
X
X
X
X
X
X
10
17
Nguyễn Thị Hồng
X
X
X
X
X
X
X
10
18
Trần Thị
Mai
V
V
X
X
X
X
X
7.0
19
Huỳnh Thị
Nga
X
X
X
X
X
X
X
10
20
Nguyễn Thanh
Ngân
V
V
X
X
X
X
X
7.0
21
Trần Thị Thùy
Ngân
VP
Vp
X
X
X
X
X
8.0
22
Trần Thị
Nghĩa
V
V
X
X
X
X
X
7.0
23
Phan Thị Như
Nguyệt
X
X
X
X
X
X
X
10
24
Nguyễn Thị Ngọc
Nhàn
X
V
X
X
X
V
X
7.0
25
Đỗ Phạm Duy
Nhân
X
X
X
X
X
X
X
10
26
Võ Thị Ái
Nhi
X
X
X
X
X
X
X
10
27
Võ Thị
Nhung
X
X
X
X
X
X
X
10
28
Võ Thị Kim
Oanh
X
X
X
X
X
X
X
10
29
Nguyễn Ngọc
Phú
X
X
X
X
X
X
X
10
30
Nguyễn Thị
Sen
X
X
X
X
X
X
X
10
31
Trần Thị
Tánh
VP
VP
X
X
X
X
X
8.0
32
Phan Thị Thanh
Tâm
X
X
X
X
X
X
X
10
33
Phạm Thị
Tâm
X
X
X
X
X
X
X
10
34
Đỗ Hoàng
Tân
X
X
X
X
X
X
X
10
35
Nguyễn Kim
Thanh
X
Vp
X
Vp
X
Vp
Vp
6.0
36
Lê Thị Thu
Thảo
X
X
X
X
X
X
X
10
37
Trương Thị Ngọc
Thảo
V
X
X
X
X
X
X
8.5
38
Nguyễn Thị
Thuận
V
X
X
X
X
X
X
8.5
39
Hồ Thị Mộng
Thùy
X
Vp
X
X
X
X
X
9.0
40
Trần Thị
Thùy
X
X
X
X
X
X
X
10
41
Nguyễn Thị Thanh
Thùy
X
X
X
X
X
X
X
10
42
Đào Thị Hồng
Thương
X
X
X
X
X
X
X
10
43
Chế Ngọc
Tín
X
X
X
X
X
X
X
10
44
Trần Thị
Tình
X
X
X
X
Vp
X
X
9.0
45
Thân Thị
Trinh
X
X
X
X
X
X
X
10
46
Nguyễn Thị Hồng
Trinh
X
X
X
X
X
X
X
10
47
Bùi Văn
Tứ
X
X
X
X
X
X
X
10
48
Mai Hoài
Tưởng
X
X
X
X
X
X
X
10
49
Dương Thị Hồng
Vân
X
X
Vp
X
Vp
Vp
X
7.010V
11v
3V
2V
5V
4V
3V